Cận cảnh tượng Phật 1.300 tuổi ở Trung Quốc bất ngờ nổi lên trên mặt hồ

Thời sự