Các công ty viễn thông Mỹ phải báo cáo việc sử dụng thiết bị Huawei

Thời sự