Ca ghép tay đầu tiên trên thế giới được bác sĩ Việt thực hiện thế nào?

Thời sự