COVID-19 hạ nhiệt, Putin công bố ngày trưng cầu dân ý sửa Hiến pháp