Bùng nổ 'khách sạn tình yêu' ở Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc, mô hình 'khách sạn tình yêu' đang đặc biệt thu hút những cặp tình nhân trẻ muốn có không gian riêng tư.

Thời sự