Big C báo mở cửa trở lại sau khi khai trương rầm rộ mùa Covid-19, lãnh đạo Quảng Ngãi: 'Việc này không thể giỡn được'