Biên niên sử Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Khát vọng độc lập, tự do (P3)

VietNamNet giới thiệu tập 3 phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình - Khát vọng độc lập, tự do (Phần 3).

Thời sự