Bệnh viện dã chiến Trung Quốc áp dụng công nghệ trong phòng chống dịch

Thời sự