Bệnh nhân nhiễm Covid-19 tổn thương phổi nặng hơn phi công Anh xuất viện