Thêm 5 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, Việt Nam có 272 ca khỏi