00:00

Bể phốt tích tụ cả một thập kỷ phát nổ khiến thợ dọn đường ống tử vong ngay tại chỗ

TIN LIÊN QUAN