Báo chí Thái sốc vì khán giả không đeo khẩu trang, chen kín khán đài Thiên Trường