00:00

Báo Israel: Đại dịch Covid-19 đang tạo ra 'cơ hội vàng' giúp quân đội Syria đại thắng?

TIN LIÊN QUAN