Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 20/03/2020

Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 20/03/2020 có những nội dung chính sau đây: - Chỉ thị về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong quân đội. - Nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành CTĐ, CTCT. - Hạnh phúc của những công dân hoàn thành thời gian cách ly.

Quân sự