Bạn thân của Văn Hậu có giá cao bất ngờ, hậu vệ Việt Nam thêm động lực phấn đấu tại Hà Lan