Anh thanh niên dùng drone dắt chó đi dạo để tránh Covid-19

Công nghệ có thể được sử dụng như thế này đây!

Siêu hài