Anh: Số ca nhiễm Covid-19 vượt 19.000, lệnh phong tỏa có thể kéo dài nhiều tháng