Angelababy, Phạm Băng Băng trở lại đẹp ngời ngời sau thời gian tránh dịch Covid 19