Ấn Độ: Ô nhiễm khói bụi nghiêm trọng tại thủ đô New Delhi

Thời sự