7 ngày qua ảnh: Người dân Ấn Độ đổ xô rời thủ đô về quê tránh dịch