4 bệnh nhân trở về từ Nga được công bố khỏi bệnh, Việt Nam còn điều trị 31 ca