3 thuyền viên Indonesia trên tàu Diamond Princess bị nhiễm COVID-19

Thời sự