3 phương án chuyển đổi hình thức đầu tư cao tốc Bắc -Nam

Chính phủ vừa trình gửi Quốc hội 3 phương án chuyển đổi hình thức đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam, trong đó ưu tiên phương án chuyển đổi toàn bộ 8 dự án PPP thành phần sang hình thức đầu tư công.

Thời sự