1001 tình huống cười ra nước mắt khi đóng phim (Phần 8): Vung một nhát dao mà muốn trào nước mắt