00:00

'Năm mặt trời' xuất hiện cùng lúc ở Nội Mông, người dân Trung Quốc sửng sốt

TIN LIÊN QUAN